**** اجتماع آماتور ****

همانند یک ابزار یکپارچه ساز

Archive for the ‘جزوه’ Category

جزوه‌ی اجتماع آماتور

تمام زندگیِ جوامعی که در آن‌ها مناسباتِ مدرنِ تولید حاکم است به صورتِ انباشتِ بی‌کرانی از نمایش‌ها(اِسپِکتَکل) تجلی می‌یابد. هر آن‌چه مستقیما زیسته می‌شد، در هیئتِ بازنمودی(یک بازنمایی) دور شده است جامعه‌ی نمایش- گی دُبُر- یک   صفر شهر چیست؟ ما برای چه دورِ هم، در یک مکان جغرافیاییِ کم‌حجم جمع می‌شویم؟   یک .شهر، […]