**** جامعه آماتور ****

همانند یک ابزار یکپارچه ساز

Archive for the ‘جزوه’ Category

پوشش زنده

پوشش زنده جسم در این‌جا در حالِ زوال است. زوال و پروسه‌ای که در حالِ نشان دادن این زوال است؛ موضوع‌هایی هستند که به یک اندازه، قابل بررسی‌اند. زوالِ ماده به واسطه‌ی حضورش در محیط رخ می‌دهد، محیطی که مقابله‌ای در برابر این زوال نمی‌کند. به این ترتیب شکلی که آن را در نظر می‌گیریم؛ […]

جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور

  جزوه‌ی جامعه‌ی آماتور تمام زندگیِ جوامعی که در آن‌ها مناسباتِ مدرنِ تولید حاکم است به صورتِ انباشتِ بی‌کرانی از نمایش‌ها(اِسپِکتَکل) تجلی می‌یابد. هر آن‌چه مستقیما زیسته می‌شد، در هیئتِ بازنمودی(یک بازنمایی) دور شده است. جامعه‌ی نمایش- گی دُبُر- یک 0. شهر چیست؟ ما برای چه دورِ هم، در یک مکان جغرافیاییِ کم‌حجم جمع می‌شویم؟ […]