**** اجتماع آماتور ****

همانند یک ابزار یکپارچه ساز

امیر


امیر یک رویداد 5 روزه بود که از 3 تا 7 دی‌ماه 1397 در زیرزمین عمارت روبرو اتفاق می‌افتاد. ورودیِ اتاقک 3 متر در 3 متر زیرزمین، با شیشه‌ای بسته شده بود و تنها نیم متر از زیر شیشه‌ خالی بود. در مرکز اتاق میله‌ای آهنی محکم شده بود. درون اتاق وسایل شخصی و مورد نیاز برای زندگیِ امیر قرار داشت. این رویداد زندگیِ امیر در این 5 روز بود. در محیط حیاط مانیتوری قرار داشت که فیلمِ مستقیمِ دوربینی که درون اتاقک بود را پخش می‌کرد
در این 5 شبانه روز، امیر به کارهای شخصی‌اش می‌پرداخت، غذا می‌خورد، دفع می‌کرد، کتاب می‌خواند، فیلم می‌دید و می‌خوابید. اما با حضور یک تماشاگر در زیرزمین، شروع به رقصیدن با میله می‌کرد. مخاطبین تنها به‌وسیله‌ی مانیتور می‌توانستند امیر را در حالتی غیر از رقصیدن تماشا کنند

*


Categorized as: کارها

Comments are disabled on this post